Levertijd 1 tot 3 werkdagen
Gratis verzending vanaf €100

Algemene Voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

La petite garde Robe CommV

BTW nr.: BE0745.372.051
Mail: info@lapetitegarderobe.be

2. Algemene Bepalingen

La petite garde Robe, de elektronische webwinkel – Commanditaire Vennootschap gevestigd te Kwadeweg 18E, 9940 Evergem (België), BTW BE0745372051 – biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij en accessoires online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij La petite garde Robe.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen bij La petite garde Robe.

3. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. 
Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. Aanbod

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar info@lapetitegarderobe.be, hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen via info@lapetitegarderobe.be .

La petite garde Robe is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. La petite garde Robe is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door La petite garde Robe.

La petite garde Robe is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

5. Online Aankopen

a. Betaling

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het La petite garde Robe assortiment online aan te kopen.
De aankopen komen tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van La petite garde Robe.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

* via bankkaart
* via overschrijving (overboeking)

b. Verzend -en leveringsbeleid

Prijs van de verzending bedraagt 6€.
Gratis verzending boven de 75€.

Wij verzenden al onze goederen via B-Post.
Termijn van de levering: de goederen worden doorgaans de dag na verzending geleverd door B-Post.
Hou er rekening mee dat dit in drukke periodes (Solden, Black-Friday, Eindejaar,..) kan uitlopen. La petite garde Robe is in geen geval aansprakelijk op de levertermijn van B-Post.

U ontvangt een mail van B-Post met vermelding van het volgnummer van uw pakket.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van La petite garde Robe.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. 

7. Sancties voor niet-betaling

Alle artikelen dienen vooraf, via bankkaart hetzij via overboeking, betaald te worden.
Bestellingen worden pas geleverd nadat zij volledig betaald werden.

8. Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

9. Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering) aan de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn geleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met La petite garde Robe, waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan La petite garde Robe.
Elk gebrek dient binnen 30 dagen na vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging of terugbetaling.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of stijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, degevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

10. Herroepingsrecht - retourbeleid

De consument heeft het recht aan La petite garde Robe mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen de 14 dagen vanaf de dag van levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met La petite garde Robe, en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering terugbezorgen aan La petite garde Robe.

Goederen worden – op kosten van de consument – teruggezonden via Bpost. De kostprijs voor het terugsturen van een pakket (dat verschillende artikelen kan bevatten) is 6€.

Enkel artikelen die zich in originele en onbeschadigde staat bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij terug.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
* gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
* artikelen waarvan het etiket is verwijderd
* artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
* artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 
* solden

11. Privacy

La petite garde Robe verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, La petite garde Robe heeft dus geen toegang tot je paswoord.
Via je gebruikerslogin heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op La petite garde Robe, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

12. Wijziging voorwaarden

La petite garde Robe kan deze voorwaarden steeds zondere nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

13. Intellectueel eigendomsrecht

De volledige website van La petite garde Robe inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden en illustraties is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van La petite garde Robe gebruikt worden.

14. Beperkte aansprakelijkheid

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

La petite garde robe

Made by Silverdesign